👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling vt-22

Skapad 2022-02-07 13:37 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Hållbar utveckling är ett utav våra prioriterade läroplansmål för läsåret och vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling, att värna om sig själv, varandra och vår miljö.

Innehåll

Nuläge 

Hållbar utveckling är ett väldigt stort område och stora delar av förskolans läroplan kan kopplas till detta. Området är uppdelat i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Mål

Vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling, att värna om sig själv, varandra och vår miljö.

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla förståelse för:

 • värna om sig själv, kompisar och omgivning
 • allas lika värde
 • naturen och dess kretslopp
 • återbruk och återvinning

Syfte

Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, sociala, ansvarstagande och hänsynstagande individer.  

Genomförande

Vi kommer att erbjuda aktiviteter och miljöer kopplade till hållbarutveckling. Dessa kommer finplaneras löpande under hela terminen och ske inom ramen av olika projekt.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande både enskilt och i arbetslaget.

Arbetslaget ansvarar för att arbetat genomförs enligt planering.

Uppföljning

Arbetet följs upp på våra avdelningsplaneringar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18