👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - Berättande text åk 5

Skapad 2022-02-07 15:40 i Sätunaskolan Sigtuna FSK/GR
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, berättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer arbeta med texttypen berättande text med fokus på att skriva en deckare. Vi kommer utgå från arbetsboken Klara Svenskan och arbeta med områdena tala, läsa och skriva.

Innehåll

Berättande text - deckare

Innehåll:

Du kommer arbeta med områdena tala, läsa och skriva som kommer innehålla följande delar: 

 • Tala - delta i textsamtal, lyssna på kamraters resonemang, ställa frågor, hålla sig till ämnen, framföra egna tankar och resonemang.
 • Läsa - känna igen samt urskilja vad som är typiskt för en deckare, förutspå vad som kommer att hända samt läsa mellan raderna. 
 • Skriva - planera och skriva en deckare med brott, motiv, villospår, ledtrådar och lösning , göra miljö- och personbeskrivningar samt skriva dialoger. 

Arbetssätt: :

Du kommer att få:

 • arbeta med områdena tala, läsa, skriva i boken Klara Svenskan
 • Lyssna till deckarberättelse. 
 • läsa texter och öva dig i läsförståelsestrategier
 • träna dig i miljö- och personbeskrivningar
 • skriva en egen deckarberättelse.
 • bearbeta dina texter 

 

Bedömning:

Du kommer bedömas enligt:

 • ditt deltagande under arbetets gång
 • ditt skriftliga arbete med din egen berättande text 
 • ditt sätt att bearbeta och utveckla dina texter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text åk 5

Tala

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delta i textsamtal
Du kan inte delta i textsamtal där du lyssnar på andra resonemang, ställer frågor och håller dig till ämnen.
Du kan till viss del delta i textsamtal där du lyssnar på andra resonemang, ställer frågor och håller dig till ämnen. Dessutom kan du till viss del framföra några egna tankar och resonemang
Du kan delta aktivt i textsamtal där du lyssnar på andra resonemang, ställer frågor och håller dig till ämnen. Dessutom framför du också egna tankar och resonemang.

Läsa

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förutspå vad som kommer att hända
Du kan inte föra resonemang om vad som kommer att hända.
Du kan till viss del föra resonemang om vad som kommer att hända.
Du kan föra resonemang om vad som kommer att hända.
Göra inferenser
Du förstår inte hur en text hänger ihop och kan inte läsa mellan raderna.
Du förstår till viss del hur en text hänger ihop och kan läsa mellan raderna.
Du förstår hur en text hänger ihop och kan läsa mellan raderna.

Skriva

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Planera och bearbeta en text
Du kan inte planera din text och bearbeta innehållet utifrån feedback.
Du kan till viss del planera din text och bearbeta innehållet utifrån feedback.
Du kan planera din text och bearbeta innehållet utifrån feedback.
Skriva en deckare
Du har inte med ett brott, motiv, villospår, ledtrådar och lösning i din text.
Du har till viss del med ett brott, motiv, villospår, ledtrådar och lösning i din text.
Du har med ett brott, motiv, villospår, ledtrådar och lösning i din text.
Miljö-och personbeskrivningar
Du kan inte göra miljö-och personbeskrivningar i din text.
Du kan till viss del göra miljö-och personbeskrivningar i din text.
Du kan göra miljö-och personbeskrivningar i din text.
Skriva dialoger
Du kan inte skriva dialoger på rätt sätt i din text.
Du kan till viss del skriva dialoger på rätt sätt i din text.
Du kan skriva dialoger på rätt sätt i din text.