👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaområde: Den gömda inkastaden

Skapad 2022-02-07 16:01 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 6 Engelska Svenska Historia Bild Biologi
Gemensam läsning av boken "Den gömda inkastaden" av författaren Kim Kimselius. Läsningen sker digitalt via biblio både i klassrummet och hemma. Innehållet arbetas med i skolan och hemma på olika sätt.

Innehåll

Boken delas upp i olika delar utifrån handlingen och du får olika uppgifter beroende på del.

I skolan har vi lärt oss om Inkariket, deras storhetstid och fall samt varför det var beläget där det låg.

Grundhandlingen i boken går ut på att vännerna Theo och Ramona färdas i tiden och hamnar i inkariket under 1500-talet.

 

Syftet med temaområdet är att:

 • Läsa och uppleva en bok tillsammans som vi kan diskutera muntligt.
 • Öva upp läsförståelsen och ordförrådet
 • Öva på att följa instruktioner av olika slag
 • Svara med relevanta utvecklade svar.
 • Skriva sammanfattande texter
 • Skriva berättande texter
 • Få en inblick i den Sydamerikanska historien och skaffa förståelsen för ursprungsbefolkningens villkor,  rättigheter, kultur, religion och seder.
 • Använda engelska språket genom översättningar och ordkunskap.
 • Lära om den Sydamerikanska naturen, natur och djurliv
 • Skapa genom att använda olika uttrycksformer
 • Analysera konst från andra tider

 

 

Bedömning:

Deltagande i samtal och diskussioner

Redovisning i form av inlämnande  uppgifter som presenterats i läxor för eleverna tidigare om som  fylls på här. 

Kunskapskrav som bedöms ser ni nedan

Uppgifter

 • Uppgift 7 till kap 21- Dalen

 • Uppgift 1 frågor och svar ordförklaringar

 • Uppgift 2 berättande text-tidsresa

 • Uppgift 3 sammanfattande text

 • Uppgift 4 persongalleri

 • Uppgift 5- kvinnornas rättigheter

 • Uppgift 6 frågor och svar

 • Inkapussel, guldskatt och inkamönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6