👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL Kommunikation BF21

Skapad 2022-02-07 16:52 i Almåsgymnasiet B Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogik
Under er APL kommer ni att planera, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med *** säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör eleven en *** dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med *** säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med *** omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven *** möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Eleven diskuterar *** egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven *** argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med *** säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Innehåll

V.3 APL

V.4 APL

V.5 APL

V.6 APL

V.7 Lov

V.8 Feedback APL-uppgift/inlämning Classroom

Under er APL ska ni skriva en planering för er aktivitet, mallen finns i Classroom "APLBF21" efter genomförd aktivitet ska ni skriva utvärderingen. När ni kommer tillbaka till skolan v.8 får ni feedback på er APL-planering och sedan ska uppgiften lämnas i Classroom.

Matriser

Ped
APL Kommunikation BF21

E
D
C
B
A
Kunskapskrav
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Kunskapskrav
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Kunskapskrav
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet.
Kunskapskrav
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
Kunskapskrav
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Kunskapskrav
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Kunskapskrav
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Kunskapskrav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.