👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado kap.6 åk 4 VT-22

Skapad 2022-02-07 20:03 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få arbeta med längdmätning, skala och tabeller. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Kapitlet innehåller:

- Längdmätning, enheter, omkrets

- Skala

- Tabeller

- problemlösning

 

Arbetssätt

- genomgångar

- filmer

- praktiskt arbete

- eget arbete i matteboken, arbetsblad

- par-och gruppuppgifter

 

Bedömning

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under arbetet med det här området att bedömas genom:

 • observationer
 • diskussioner och samtal
 • diagnoser och prov
 • och elevernas egna utvärderingar

Eleverna kommer att bedömas utifrån förmågorna i kursplanen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado kap.6 åk 4 VT-22

Rubrik 1

Nivå 1, ännu ej godtagbara kunskaper
Nivå 2, godtagbar nivå
Nivå 3, mer än godtagbar nivå
Längdmätning och omkrets
Eleven kan med stöd mäta och rita objekt och sträckor utifrån givna mått. Ex. rita en rektangel med omkretsen 14 cm
Eleven kan mäta och rita objekt och sträckor utifrån givna mått. Ex. rita en rektangel med omkretsen 14 cm. Eleven kan beräkna omkretsen av objekt med givna mått. Ex. beräkna omkretsen av en kvadrat med sidan 4 dm.
Eleven kan med mäta och rita objekt och sträckor utifrån givna mått. Ex. rita en rektangel med omkretsen 14 cm. Eleven kan rita och beräkna omkretsen av objekt utifrån givna mått. Ex. rita och beräkna omkretsen av en kvadrat med sidan 4 cm
Enhetsomvandlingar
Eleven kan med stöd använda och omvandla mellan mm, cm, dm och m.
Eleven kan använda och omvandla mellan enheterna mm, cm, dm och m.
Eleven kan använda och omvandla mellan enheterna mm, cm, dm, m, km och mil.
Skala
Eleven behöver stöd i att förstå och tillämpa skala, förstora och förminska.
Eleven vet att 1:1 innebär naturlig storlek, 1:2 innebär att det är en förminskning samt att 2:1 innebär en förstoring. Eleven kan rita figurer utifrån given skala.
Eleven vet att 1:1 innebär naturlig storlek, 1:2 innebär att det är en förminskning samt att 2:1 innebär en förstoring. Eleven kan rita figurer utifrån given skala och eleven kan utföra beräkning för att ta reda på vilken skala bilden är avbildad i.
Tabeller
Eleven behöver stöd i att hitta information i tabeller.
Eleven kan använda information i tabeller. Ex. hur mycket vatten behövs till 2 portioner gröt?
Eleven kan använda informationen i tabeller, jämföra och utföra beräkningar. Ex. Hur många fler medaljer fick Sverige år X jämfört med år XX?
Problemlösning
Eleven kan använda strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser med stöd problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten.
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen.
Eleven löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen.
Kommunikation
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker beskriva en egen lösning.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.