👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2022-02-09 05:58 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området lek
Förskola

Innehåll

Lek

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen stimuleras att utveckla och fördjupa sin lek, samt använda sin nyfikenhet, fantasi och förmåga att låtsas i vardagen. 

Att barnen utvecklar sin förmåga att själva tillämpa och skapa regler i vardagen

Att barnen utvecklar sin lust att leka och lära i vardagen.

På Domherren visar sig leken i olika former ute som inne. Vissa initieras av oss pedagoger och vissa börjar barnen själva. Vi upplever att barnen känner glädje och livskvalitet när de leker. Leken är social, emotionell och kognitiv, allt på en gång. Under leken pågår ett ständigt lärande Den ger erfarenheter och medför kunskap som barnen behöver för att lyckas i sin samvaro med andra barn och vuxna.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18