👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skrivning, åk 4

Skapad 2022-02-09 11:20 i Engelbrektskolan Borås Grundskola
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningens syfte är att du som elev ska:

 • utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter.
 • utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare & sammanhang.
 • utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

  Metod/Arbetssätt

Under arbetsområdet ska du få lära dig att …

 • syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • anpassa texter efter situation och mottagare.
 • skriva olika typer av texter för hand och på dator.
 • följa olika skrivregler.
 • skriva med ett utvecklat och varierat språk

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Vi använder oss av Zickzack Läsrummet där vi arbetar med en texttyp i taget i fyra steg:

  • Steg 1: Vi läser modelltexter tillsammans och tittar på texttypens layout och struktur (hur texten är organiserad).
  • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag och grammatik som utmärker texttypen.
  • Steg 3: Klassen skriver en gemensam text enligt modellen för texttypen.
  • Steg 4: Du skriver en egen text


   Texttyperna som vi möter i Zickzack är:

  • Återberättande text - Vad hände?
  • Beskrivande text - Fakta om djur
  • Instruerande text - Hur gör man?
  • Berättande text - I fablernas värld
  • Argumenterande text - Kom och köp!
  • Förklarande text - Hur och varför?

 • Vi kollar på Skrivbolaget och arbetar med uppgifter kring varje avsnitt

  de, dem eller dom
  stor bokstav
  skiljetecken
  särskrivning
  röda tråden
  synonymer
  talspråk och skriftspråk
  sambandsord

 • Vi skriver loggbok

 • Vi har en återkommande skrivläxa - Familjen

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • samtala om olika sorters texter.
 • skriva olika sorters texter.
 • söka och sammanställa information.
 • använda skrivregler och regler för stavning.
 • koppla bild till text.
 • ge och ta emot respons.
 • bearbeta dina texter utifrån respons.

Du visar dina förmågor genom att

 • aktivt arbeta med givna uppgifter under lektionstid, både muntligt och skriftligt.
 • skriva olika sorters texter, både för hand och på dator.
 • aktivt ge och ta emot respons.
 • bearbeta din text utifrån den respons som du får från dina klasskompisar och din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6