👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv1, delmoment argumentation, VO21

Skapad 2022-02-09 13:36 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Argumentation behöver du för att: -föra fram din egen åsikt -bemöta andras åsikter

Innehåll

Argumentation

v. 6-7

 

Argumentation behöver du för att: 

-föra fram din egen åsikt

-bemöta andras åsikter

 

Planering:

Uppgift: skriv en egen insändare 

-inlämnad söndag v.7

 

v. 6 

Genomgång av argumentation

Roliga exempel på insändare där det blivit lite fel...

 

filmklipp: 

Argumenterande text, Binogifilm

Bygga argumentation, UR-play 

Skriva övertygande, UR-play

 

Uppgift: skriv en egen insändare 

 

v.7 

Uppgift: skriv en egen insändare 

Exempel på insändare: Inför köttfri dag i skolan!  

Mall för att skriva en insändare.

 

Muntlig argumenation i grupper i klassrummet

Vinn nästa argumentation

Retorik: Så använder du ethos, pathos, logos för att få andra att lyssna

 

Uppgifter

 • Sv1, inlämningsuppgift insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -

Matriser

Sve
Argumentation

Argumentationsteknik

F
E
D
C
B
A
Muntlig debatt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Argumenterande text
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.