👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ljuset - skuggteater

Skapad 2022-02-09 13:40 i Förskolan Hälsingberg Falun
Förskola
Granarna har sedan tidigare arbetet med tema ljus och skuggor. För att vidareutveckla temaarbetet har vi nu gjort en skuggteater med babblarna.

Innehåll

Syfte 

För att ge barnen ytterligare en möjlighet att skapa förståelse för skuggor och sambandet ljus - skugga skapar vi nu en skuggteater. Skuggteatern syftar till att barnen skall få möjlighet att upptäcka och eventuellt känna igen för dem välkända figurer, babblarna. Möjlighet för barnen att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga skapas genom teater av både naturvetenskapliga fonemen och babblarna som är ett stort intresse hos barnen. Genom denna mix är vår förhoppning att barnen skall utmanas till ytterligare utforskande av ljus och skugga. . 

Metod 

Under en tisdag förmiddag och efter det kommande samlingar kommer vi anordna teater bakom ett lakan uppsatt i en dörröppning. Lakanet blir upplyst av en stark lampa bakifrån och i ljuset skapas  en teater av skuggor. I teatern använder vi oss av figurer från boken Babba och hans saker som vi klippt ut i svart papper. Babba behöver hjälp att leta efter sakerna han har tappat bort. En pedagog som finns bakom lakanet och håller i skuggfigurerna och interagerar med barnen i hopp om att hitta alla saker, barnen får hjälpa till genom att peka ut för Babba var alla saker befinner sig. 

För att på ett lätt vis kunna fortsätta med teater under kommande samlingar använder vi oss av dem urklippta figurerna för att skapa en teater med skuggor utan belysning. 

Genom att klippa ut babblarnas skuggor tillsammans med barnen och sedan stötta barnen att klistra dem på papper skapar barnen en dokumentation av temat.  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18