👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen & Buddhismen

Skapad 2022-02-10 09:23 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss om det sista två världsreligionerna, hinduismen och buddhismen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Hinduismen och Buddhismen under en period framöver. Tanken är att vi kommer avsluta arbetsområdet veckan efter sportlovet. 

 

Vad kommer vi att lära oss? 

- Religionernas grundstenar 

- Några av religionernas gudar 

- Begrepp för de olika religionerna t.ex. Moksha, Nirvana och Karma 

- Resonera kring för och nackdelar med religionerna. 

- Resonera kring källors användbarhet 

 

Hur kommer vi att arbeta med religionerna?

- Vi kommer att ha genomgångar

- Vi kommer att ha diskussioner i grupper och i helklass 

- Vi kommer att kolla på videoklipp 

- Ni kommer att föra anteckningar 

 

Hur genomförs bedömningen? 

- Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. 

 

Matriser

Hinduismen och buddhismen åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.