👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lutande plan: barnen bearbetar sina nya erfarenhet kring lutning genom olika uttryckssätt.

Skapad 2022-02-10 13:03 i 034401 Förskolan Gökboet Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Under läsåret har vi sett att barnen visat intresse för rutschkana, lutande plankor, ramper och rör. Då startade vi vårt projekt lutande plan utifrån barnens intresse.

Innehåll

Syftet 

Syftet med detta tema är att barnen ska få utforska och undersöka de olika planens lutning, samt vad som händer med materialet som läggs på. Vi vill också synliggöra tekniken för barnen i de vardagsrutiner och aktiviteter de möter för att skapa en förståelse för dessa. 

 

 

Mål 

Efter att ha observerat att barnen visat stort intresse för det lutande planet och hur material åker snabbt ner medan annat material åker långsamt. För att barnen ska få undersöka detta närmare planerade vi in detta projekt för att barnen ska få utforska sambandet mellan olika material och de lutande planen. Denna koppling återfinns även i barnens egna lek. Målet är även att barnen ska ta sig an och använda sig utav olika begrepp och erfarenheter kopplade till lutning och material som de använder, exempelvis synonym och motsatsord. Begrepp som vi kommer att fokusera på är lutning, fart, sakta, långsamt, neråt, uppåt, fallande, fort, rullar, trög. 

 

 

Arbetssätt: 

Vi började med att observera vad barnen intresserade sig för och reflekterade över vad vi hade sett och skapade därmed projektet ”lutande planet”. Vi började med att dela upp barnen i tre grupper som skulle få genomföra de olika aktiviteterna. Vi valde att dela upp barnen i tre grupper för att enklare kunna ta del av allas tankar efter varje aktivitet. Efter avslutad aktivitet diskuterade vi pedagoger kring vad vi hade observerat och sedan reflekterade vi tillsammans med barnen kring vad som hade skett under aktiviteten med ett bildspel för att fånga deras tankar och reflektioner. Detta för att enklare kunna dokumentera hur respektive aktivitet har gått till. Vi har reflektionsmöte en gång i veckan där vi har tillfälle att diskutera och reflektera kring de aktiviteter som vi gjort och ta till oss av barnens tankar och hypoteser för att bygga vidare på dessa. Bland våra olika alternativ för dokumentation ingår inspelningar i form utav videoklipp, videoklippen bidrar till en ökad förståelse för vad barnen intresserar sig för och undersöker under våra aktiviteter. Vi tar dessutom ständigt bilder för att skapa bildspel åt barnen vilket gör det enklare för de att minnas vad de har gjort.  

 

Vi arbetar både inomhus och utomhus för att miljön spelar stor roll för barnens inlärning. Vi använder oss av lutningar som finns i vår miljö, som rutschkanan och backar, och inomhus har vi skapat olika lutande plan för att de ska kunna se hur exempelvis djur åker ner, hur bollar rullar, kottar, naturmaterial osv. Barnen är själva med och testar de olika lutande planen, hur snabbt åker de själva ner för rutschkanan och hur kan de rulla och krypa ner för olika lutande plan?   

 

Kopplingar till läroplanen

 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18