👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, SPRÅK

Skapad 2022-02-10 13:05 i Sandvalla förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: Vårterminen 2022

Förskolans namn: Sandvalla Förskola

GruppClub Lila

Barnens ålder: Barn födda 2016

År och datum: 2022, 10 februari

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Barnens kommunikation och språkliga utveckling

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)


– Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.


– Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

– Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

– Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga. 

- Vi vill ge barnen förutsättningar att fungera i samhället genom att utveckla en bra kommunikationsförmåga genom tex talspråk, symboler och skriftspråk.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- De två personal som har sena tiden ansvarar för Club Lila måndag, Tisdag och Onsdag. Tex går till skogen eller promenad på förmiddagen och bornholms samlingar efter lunch.

- Vi de tre första tillfällena samlar vi ihop barnens erfarenheter och förkunskaper för att kunna planera utbildningen utifrån barnens behov.

 

- Barnen görs delaktiga genom tex uppdrag.

 

- Pedagogerna på förskolan

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Genom Unikum

- Barnens egna reflektioner och dokumentationer ( tex teckningar och återberättande)

- Pedagogerna utvärderar och dokumenterar på planerings och reflektionstid.

 

Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på förskolan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg