👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Träd: Heter alla träd träd?

Skapad 2022-02-10 13:06 i 034451 Förskolan Lilla Tensta Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Vårterminen 2022 började vi med reflektioner i små grupper. Syftet var att ta reda på vad barnen hade lärt sig, vilka aktiviteter de hade fortsatt intresse för och vad de var nyfikna på. "Heter alla träd träd?", - undrade några barn. Barnen var även nyfikna på vad träden känner och hur de växer, vilket gav oss inspiration att jobba med känslor och plantering.

Innehåll

I vår nya planering utgår vi från barnens frågor och intressen. Med tanke på enhetsmålet i Verksamhetsplanen 2022

-       Barn har ett åldersadekvat verbalt språk med ett rikt ordförråd som möjliggör kunskapsutveckling

bestämmer vi oss att ha mer fokus på barnens språkutveckling och litteracitet under VT-2022.

Vi fortsätter jobba med begreppen och orden som de flesta i barngruppen har lärt sig, som stam, löv, rötter, grenar, kastanj, kotte, trädkrona, samt namn på färgerna. De nya begrepp som känns aktuella under VT-2022 är vaja, växa, knoppar, plantera, gro, tall, björk, ek, ekollon, grodd, planta, stubbe, kvistar och namn på olika känslor.

Vi avslutar arbetet med boken Vakna min kastanj och kommer att introducera en ny bok "Förbaskade träd!" och jobba med den i små grupper, högläsa, samtala, uppleva olika begrepp.

Med inspiration vi fick från Läslyftet planerar vi att använda oss av olika estetiska uttrycksformer, såsom att måla, skapa med lera, dans och drama för att stötta barnen i deras berättande, återberättande, begreppsbildning. Vi uppmuntrar barnen att ritberätta.

"Alla barn ska få uppleva att de har en röst och ett språk att använda. De måste också uppleva att det de tänker betyder något och räknas för andra. Det är alltså av yttersta vikt för demokratin att alla barn ges en röst och ett språk, oavsett om det är verbalt språk, tecken, bilder eller något annat" (K.Larsson, Språklig förebild i förskolan)

Genom att tillsammans med barnen plocka, lägga i vatten och plantera hästkastanjer och ekollon hjälper vi de att lära sig de nya begreppen i meningsfulla sammanhang.   

Samtidigt kan vi konstatera stort intresse för det skriftliga språket i barngruppen. Barnen vill gärna skriva olika bokstäver, siffror, eget och kompisarnas namn med papper och penna, på lärplattan, med hjälp av olika skapande material. Det ska stöttas både i planerade och spontana aktiviteter.

Vi har presenterat Lövis för barnen. Det är en filur som bor i Kristallens vänskapsträd och är kompis med det. Enligt planeringen ska Lövis presentera spännande fakta från boken "Trädens liv. Skogens magi och mysterium" på samlingen en gång i veckan. Det gör vi på ett lekfullt sätt, som brev från själva trädet. Vi ska uppmuntra barnen att besvara breven genom att rita och ställa egna frågor om träd.

Samarbete med vårdnadshavarna:

Vi har bett vårdnadshavarna att skriva orden "träd" och "löv" på barnens modersmål. Även det ska presenteras på samlingen med Lövis.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18