👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom och utveckling

Skapad 2022-02-11 12:23 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om vilka levnadsvillkor människor har i olika delar av världen. Du ska få söka information och analysera omvärlden. Du kommer också att resonera kring olika lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor.

Innehåll

v. 14 13e,13f

Lektion 2

Vi gör värderingsövningen "Ett steg fram" och resonerar sedan kring vad som påverkar människors yrkesval.

Vi avslutar med att se på filmklipp om diskrimineringsgrunderna från inläsningstjänst/begreppa.

 

Lektion 1

Vi går igenom p-p om arbetsliv i Sverige. Arbeta med uppgiften Framtid arbetsliv. 

 

v. 14 13c,13d

Lektion 2

Ni gör skrivuppgiften "Möjligheter till yrkesval" 

 

Lektion1

Vi gör värderingsövningen "Ett steg fram" och resonerar sedan kring vad som påverkar människors yrkesval.

Vi avslutar med att se på filmklipp om diskrimineringsgrunderna från inläsningstjänst/begreppa.

 

 

v. 13

Lektion 2 13a, 13b

Vi gör värderingsövningen "Ett steg fram" och resonerar sedan kring vad som påverkar människors yrkesval.

Vi avslutar med att se på filmklipp om diskrimineringsgrunderna från inläsningstjänst/begreppa.

 

 

Lektion 1 13a, 13b/ Lektion 2 13c, 13d

Vi går igenom p-p om arbetsliv i Sverige. Arbeta med uppgiften Framtid arbetsliv. 

 

 

Lektion 1  13c, 13d

Vi börjar med att titta på 17 minuters film om Sveriges välfärd - hur fungerar den?

Tillsammans i mindre grupper diskuterar vi Frågor om välfärd.

De som är klara med uppgiften lösningar tätbefolkning går tillsammans en promenad och dokumenterar med hjälp av foton olika delar av Sveriges välfärd. Lägg in era bilder i padlet skriv in era namn i ämnes raden och lägg till bilden. 

De som inte är klara med uppgiften lösningar tätbefolkning får tid att göra klart den. 

v. 11

Lektion 1

Vi går igenom tätbefolkning och sedan börjar ni arbeta med uppgiften Lösningar tätbefolkning.

Lektion 2

Ni gör klart uppgiften Lösningar tätbefolkning.

 

v.10

Lektion 1

Vi sammanfattar och pratar om läget i Europa och migration. Ukraina.pptx

Vi läser om befolkningspyramider och ni gör en uppgift där ni undersöker befolkningspyramider.

 

Lektion 2

Vi använder padlet.com för att markera på en världskarta var ni tror att flest människor bor och varför. Vi resonerar kring vad tätbefolkning är och vilka orsaker och följder av tätbefolkning tillsammans. 

Vi ser på film om  Världens befolkning (sliplay.se) 17 min och gör sedan en kahoot med frågor på filmen.

 

Slutligen gör ni ett test i Forms där ni får visa att ni kan använda geografiska informationssystemet gapminder för att undersöka omvärlden.

 

 

v. 8

Lektion 2

Vi tittar på:

De globala målen - för hållbar utveckling (sliplay.se)

 

 

Vi går igenom uppgiften "Bekämpa fattigdom" tillsammans.

 

Ni arbetar i grupp med uppgiften och lämnar in uppgiften i slutet av lektionen.

 

 

Lektion 1

Gör uppgiften HDI - att mäta välstånd

Läs texten Fattigdomscirkeln

v.7 

Lektion 2 

Vi resonerar kring utveckling och kring sambandet mellan ekonomi och livslängd.
Vi lär oss om BNP, HDI och milleniemålen (de globala målen). Det här gör vi utifrån en presentation om Utveckling

 

 

Lektion 1

Vi tittar från 7.50 till slutet (ca. 10 min): Afrika, del 2 - Historia och kultur (sliplay.se)   som handlar om Afrikas nutidshistoria.

Du läser text om fattigdom

Svara på frågor om texten. 

Lämna in svaren i uppgiften "Fattigdom".

 

Vi går igenom frågorna tillsammans i klassen. 

 

Du går in på länken:

Livets Lotteri - Rädda Barnen (raddabarnen.se) 

och läser om det land som du föds i livets lotteri.

 

Vi tar upp några exempel i klassen.

 

Uppgifter

  • Fattigdom

  • HDI - att mäta välstånd

  • Bekämpa fattigdom

  • Befolkningspyramider

  • Lösningar tätbefolkning

  • Framtid arbetsliv

  • Möjligheter till yrkesval

Matriser

Ge
Fattigdom och utveckling

lägre
.......
högre
Resonera kring orsaker och följder
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration, i olika delar av världen
Använda begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Resonera kring lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Ge
Möjligheter yrkesval

Lägre.....................................................
................................................................
......................................................Högre
Brett resonemang
Jag ger ett exempel på en faktor som påverkar individers möjligheter till val av yrke.
Jag ger två exempel på faktorer som påverkar individers möjligheter till val av yrke.
Jag ger minst tre exempel på faktorer som påverkar individers möjligheter till val av yrke.
Djupt resonemang
Jag har fördjupat mitt resonemang i ett led genom att motivera varför faktorn påverkar individens valmöjligheter.
Jag har fördjupat mina resonemang i flera led genom att motivera varför faktorerna påverkar individens valmöjligheter.
Jag har fördjupat mina resonemang i flera led genom att motivera varför faktorerna påverkar individens valmöjligheter. Jag resonerar kring hur olika faktorer kan påverka samma individ.
Underbyggt resonemang
Jag har underbyggt mitt resonemang med egna erfarenheter eller med hjälp av exempel från övning “ett steg fram” i klassrummet.
Jag har underbyggt något av mina resonemang med relevant fakta från SCB.
Jag har underbyggt flera av mina resonemang med relevant fakta från SCB.