👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk förmåga - några moment

Skapad 2022-02-11 13:26 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Här får ni feedback på blandade moment vi gjort under läsåret. Notera att detta är tre specifika områden. Du har visat din fysiska förmåga flertalet gånger utöver just denna bedömning.

Innehåll

HLR - att kunna agera på rätt sätt vid en situation då det behövs livräddande första hjälp. 

Styrka och ergonomi - att kunna utföra styrkebaserade rörelser på ett ergonomiskt riktigt sätt och med god rörelseförmåga.

Dans och rörelse till musik - att skapa en egen koreografi och utföra den med ett säkert rörelsemönster.

Matriser

Idr
Fysisk förmåga - HLR

Rubrik 1

E
C
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Idr
Fysisk förmåga - styrka

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt
Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt
Ny aspekt
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Ny aspekt

Idr
Fysisk förmåga - dans

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.