👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B

Skapad 2022-02-11 14:23 i Sandaredskolan Borås Grundskola
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Under vårterminen kommer gå över till att använda Unikum för mina planeringar och bedömningar. Ni kommer eventuellt få en del utskick som är testbedömningar från min sida. Jag säger till när jag skickar ut saker som gäller "på riktigt" för dig som vårdnadshavare.

Innehåll

 

Under lektioner kommer du att få arbeta:

Både i grupp/ par och individuellt.

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att diskutera, argumentera och reflektera.

 • Du kommer att få möjlighet att arbeta med praktisk matematik.
 •  
 • Du kommer att genomföra diagnoser/prov efter avslutat kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3B

Bråk
Att bilda bråktal
Att skriva bråk
Att skriva en hel som bråktal
Jämföra bråktal
Klockan digital tid
Att skriva digital tid: en hel timme, halv, kvart i kvart över
Digital tid, 0 till 12
Digital tid, 12 till 24
Mätning av tid
Talen 0 till 10 000
Talen 0 till 10 0000 Entalens, tiotalens, hundra-talens och tusentalens plats i positions-systemet
Jämföra tal
Avrunda till närmaste tiotal
Avrunda till närmaste hundratal
Addition med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Geometri
Vi övar på att mäta i cm
Punkt, linje och sträcka
Mång-hörningar Känna igen klassificera olika mång-hörningar
Att namnge triangelns delar
Fyrhörningar Att känna igen en fyrhörning. Att klassificera olika fyrhörningar
Omkrets
Area
Mätning
Mätning Begreppen mätredskap och enhet. Repetition av enheterna cm och m
Sambandet mellan cm och mm. Att skriva mätresultat i cm och mm.
Sambandet mellan dm och cm
Sam- bandet och förhållandet mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter
Sambandet mellan meter och kilometer