👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk och samisk religion

Skapad 2022-02-12 15:30 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Vi arbetar med fornskandinavisk och äldre samisk religion, begreppet religion samt finner spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Dessa frågor ska vi under terminen finna svar på. Vi ska lära oss om fornnordisk religion samt samisk religion genom att ta del av berättelser från dessa religioner. Vi ska också titta på vilka spår vi kan finna i dagens samhälle som lever kvar från våra fornnordiska religioner.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Vi ska lära oss om vad religion är och begrepp som tillhör ämnet religionskunskap. Vi ska även lära oss om fornnordisk samt samisk religion och hur vi kan se spår av dessa i dagens samhälle. 

Centralt innehåll - arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med fornnordiska och samiska berättelser och begrepp som är kopplade till dessa samt till religion. Vi kommer även att titta på hur vi kan se spår av fornnordisk och samisk religion i dagens samhälle. 

Hur arbetar vi?

 • gemensamma genomgångar
 • filmer
 • läroboken Upptäck religionen samt någon mer religionsbok
 • arbetsblad
 • par/grupparbete

Bedömning och kunskapskrav:

Din arbetsinsats bedöms:

 • under arbetets gång
 • i samtal och gruppdiskussioner
 • i par/grupparbete

Uppgifter

 • Film om nordiska mytologin

 • Frågor om nordiska mytologin

 • Odens rike TV-serie

 • PP Vad är religion?

 • Samiska berättelser

 • Samiska skapelseberättelser

 • Samer - vilka är de?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Re
Fornnordisk och äldre samisk religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fornnordisk och samisk religion
Eleven kan beskriva fornskandinavisk och samisk religion och kan ge exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornnordisk och äldre samisk religion beskriva några grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst ett exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornnordisk och äldre samisk religion beskriva grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst två exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornnordisk och äldre samisk religion beskriva dessa på ett utvecklat sätt, samt ge flera exempel på hur de kan iakttas i dagens samhälle.
Begrepp
Eleven använder sig av nya ord och begrepp inom religionskunskapen
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett väl fungerande sätt.