👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik,Miljö och Naturvetenskap i våran Närmiljö

Skapad 2022-02-14 09:18 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Vi kommer tillsammans med barnen utforska vår närmiljö, observera vad barnen finner intresse för, och fördjupa oss i detta. Vi tar även utgångspunkt i terminens fokusområden: teknik samt miljö och naturvetenskap.

Innehåll

Bakgrund och syfte

För att säkerställa att vi arbetar med hela läroplanen under ett år har vi arbetat fram ett årshjul. Utifrån årshjulet kommer vi denna termin fokusera på teknik samt miljö och naturvetenskap. 

Vi vill uppmuntra barnen till att vara nyfikna och utforska sin närmiljö. Vi är lyhörda för barnens intressen och vi vill att barnens upptäckter och intressen ska få styra temaarbetet. 

 

 

Teknik januari-mars

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att i sin vardag och närmiljö utforska och lära sig mer om teknik. Vi vill även skapa möjligheter för barnen att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker.

 

Aktivitet och Metod: 

Vi kommer under fokusperioden teknik att erbjuda barnen en mängd olika experiment, skapandeaktiviteter och frågor/funderingar. Vi kommer tillsammans med barnen undersöka teknik både inne i förskolan och utomhus, på förskolans gård samt på utflykter. Samtidigt som vi erbjuder barnen att upptäcka och undersöka teknik på olika sätt kommer vi att vara lyhörda för vad barnen visar intresse för. Det som barnen finner extra intressant kommer vi att arbeta vidare med. 

Vi kommer att inleda fokusperioden för teknik med skapande aktiviteter.  Vi har bland annat sett att barnen är intresserad av att skapa av snö/is. Sedan vill vi erbjuda olika experiment med det lutande planet, något som vi också sett att barnen har intresse för. Fokusperioden för teknik avslutas med att utforska digital teknik, greenscreen och Qr-koder vi kommer även använda oss av lärplattan för att söka olika information. Under fokusperioden lyfter vi även olika begrepp som kan vara relevanta för det vi arbetar med. Vi kommer även att titta på olika korta program för att lära oss mer om olika typer av teknik på UR play.

Aktiviteter:

is/snö:

 • måla på is/snö 

 • tillverka is (hur blir det is?) 

Lutande plan 

 • Undersöka lutande plan på olika sätt

 

Digital teknik 

 • Undersöka digital teknik på olika sätt

Experiment

 • Både ute/inne

 

När, var, vem?

Vi kommer att arbeta med fokus på teknik under perioden januari-mars. Arbetet kommer att ske i mindre grupper samt i helgrupp. All personal och alla barn kommer att delta i arbetet. 

 

 Miljö och naturvetenskap april – juni

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära sig mer om miljö och naturvetenskap. Vi kommer att fokusera på hållbar utveckling och hur vi kan ta hand om vår miljö. 

 

Aktivitet och Metod: 

Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi lyfter den ekonomiska dimensioner när vi arbetar med att ta han om vår natur genom att plocka skräp, återvinna och plantera. När vi pratar om återvinning och återanvändning kommer vi även att lyfta den ekonomiska dimensionen. Den sociala dimensionen som för oss bland annat innebär att arbeta för en trygg och utvecklande gruppgemenskap. Denna termin med extra fokus på empati och respekt. Läs mer om detta i vår jämställdhetsplanering. 

Under fokusperioden lyfter vi även olika begrepp som kan vara relevanta för det vi arbetar med. Vi kommer även att titta på olika korta program för att lära oss mer om miljö och naturvetenskap, bland annat "Vad händer med återvinningen?"

Aktiviteter:

• Arbeta med "Håll Sverige rent"

• Återvinning och sopsamlarmonster 

• Gå till återvinningen 

• Plantera 

• Skapa av återvinningsmaterial, återanvändning 

• Utflyktsdag 1gång i veckan

När, var, vem?

Vi kommer att arbeta med fokus på miljö och naturvetenskap under perioden april-juni. Arbetet kommer att ske i mindre grupper samt i helgrupp. All personal och alla barn kommer att delta i arbetet. 

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera temaarbetet med hjälp av observationer, alster, foto och samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18