👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling, modersmål och allas lika värde

Skapad 2022-02-14 10:08 i Granitens förskola Skellefteå FSK/GR
Främja barnens språkutvecklingsprocess samt sträva efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Förskola
Zinken är en förskoleavdelning med barn som har annat modersmål än svenska. Vi vill främja barnens språkutvecklingsprocess samt sträva efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Innehåll

Var är vi?

Vi har en barngrupp på 21(snart) barn som alla har annat modersmål än svenska. Totalt är det 8 olika modersmål.

Vi vill att barnen att få kännedom om vår värld, våra länder samt de olika språken som finns. Och att vi alla är lika mycket värda oavsett vilken del av världen vi kommer ifrån, och vilket språk vi talar.


Vart ska vi?

* Vi vill att barnen ska få mer kännedom om vår värld och våra länder för att de ska känna en stolthet över sitt språk och ursprung.

* Det ska vara ett ständigt pågående projekt för att få barnen mer intresserade av den värld vi lever i. Vi vill att barnen ska få förståelse och respekt för andra kulturer och förstår att alla människor är lika mycket värda trots sitt ursprung.

* Vi uppmuntrar barnen till att använda sitt modersmål hemma, och vi visar intresse för deras modersmål, det ger både barnen och deras familjer en god självkänsla och att de känner delaktighet. 


Hur gör vi?

* Samlingarna är ganska lika från dag till dag för att rutiner och upprepning är bra för barnens inlärning.

* Vi använder sångkort i samlingen och sjunger på svenska samt lyssnar på sångerna på andra språk

* I samlingen pratar vi också om vilken dag, datum, månad det är och vilket väder vi har. Varmt, kallt, soligt, molnigt osv. 

* V i använder TAKK för att förtydliga

* Vi använder Polyglutt som ett verktyg där barn kan få höra både på svenska och sitt modersmål. 

* Kollar på "Kompisböckerna" på barnens modersmål i Polyglutt, och pratar med barnen om hur man är en bra kompis

* Vi köper in en världskarta och visar barnen deras hemland.

* Om intresse finns kan vi upptäcka olika länder med hjälp av plattan.

* Kollar på flaggor från barnens hemländer, om barnen visar intresse kan vi måla flaggor.

* Vi tittar på "Bokstavshissen" på UR play. Det är på en lagom nivå och med tecken som stöd.

* De 5 åriga barnen får träna skriva bokstäver i "sin bokstavspärm"

 

Dokumentation


Vi dokumenterar genom bilder och filmer. Vi gör pedagogiska dokumentationer genom att samtala om bilder, böcker, och vi skriver ner barnens tankar och funderingar. Vi uppdaterar i Unikum kring våra reflektioner och analyser.

 

Hur gick det?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18