👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2022-02-14 10:30 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola F
Kemi: vi börjar arbeta med syror och baser för att sedan gå in på och börja med arbetsområdet organisk kemi.

Innehåll

Planering i kemi åk. 7-8 stadion – inledning kemi. Syror och baser samt organisk kemi

Begrepp: Syror, baser, neutralt, neutralisera, pH-värde, indikator, kemiska beteckningar, atomer, vätejoner, hydroxidjoner.

Organisk kemi, organiska ämnen, kolatomen, rent kol (grafit, diamant, fullerener, nanorör, grafen) metanserien (alkanerna), molekylformel, strukturformel, ämnets användning, torrdestilliation, aktivt kol, tekniskt kol, fossila bränslen

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

v. 5

Introduktion kemi.

Vad är kemi?

PP inledning kemi

Varningssymboler och utrustning.

Några kemiska beteckningar och kort om periodiska systemet

 

Teknik med Mika

Begreppa film: Hur blir ett läkemedel till

Begreppa film: den vetenskapliga metoden

 

ämnena omkring oss - text. individuellt lyssna eller läsa finns även lättläst + testa dig 1.1 fem frågor

 

 

 

 

v. 6

Begreppa film: Hur labbar du säkert?

Text: man lär sig kemi genom experiment + testa dig 1.2 fem frågor (gemensamt)

 

 

 

Teknik med Mika

 

Ämnenas små byggstenar

Allt är uppbyggt av atomer kort film + text. Arbeta individuellt sedan testa dig 2.1 – fyra frågor.

 

PP syror och baser

 

 

v. 7

Begreppa film: syror och baser

Enkel laboration i klassrummet:

Syror och baser. Ta med pH papper samt några olika livsmedel. Först gissa pH värde sedan kolla och skriva upp pH värdet på några olika livsmedel

Laboration: syror och baser med rödkål som indikator

Motsatsen till surt är basiskt

kort film + text samt testa dig 7.1 fyra frågor - görs individuellt

Börja prata om organisk kemi och vad det är för något

 

v. 8

Kol och kolföreningar

Begreppa film: den fantastiska kolatomen

rent kol: kort film + text (individuellt - lyssna/läsa) + testa dig 9.1 3 frågor

 

De flesta ämnen innehåller kol: text (lyssna eller läsa)

 

Kol laboration. Bränna olika ämnen för att se om de innehåller kol eller ej.

Kolväten

kort film + text

 

Metanserien tabell: gå igenom namn, kemiskbeteckning, strukturformel, användningsområde, aggregationsform.

 

v. 9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

 

Kunskapskrav vi kommer att arbeta med under dessa veckor:

E

C

A

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.