👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider

Skapad 2022-02-14 10:36 i Björnåkers förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Matsituationen ska upplevas Lustfylld och alla barn ska äga känslan av att Lyckas.

Innehåll

Var är vi?

På lednigsgruppsnivå och i våra team har vi i organisationen arbetat fram nyckelord som ska vara vägledande i den pedagogiska  undervisningen vid måltiderna.

Vi har valt att synliggöra värdeorden Lustfyllt och Lyckas.

 

Vart ska vi?

Alla måltider ska ge barnen en Lustfylld upplevelse av mat , smakupplevelse och social samvaro. Alla ska få äga känslan av att Lyckas och möta måltiderna med glädje.

 

Hur gör vi?

Alla pedagoger har ett förhållningsätt som är VI-klart!

Tillsammans tänker vi på vilka barn som placeras vid samma bord utifrån följande...

 • Barnen ska få möjlighet till ett socialt möte som ger tillfälle till Dialog och ett nyfiket inlyssnande som stimulerar språket i alla åldrar. I dialogen är pedagogerna delaktiga genom att fördela talutrymmet och ställa öppna frågor.
 • Pedagogerna sitter vid samma bord över en längre tid för att lära känna varje barn i deras upplevelse av matsituationen. Vilket underlättar för att stötta barnen i olika situationer.

 

Vi tänker på hur stora portioner vi lägger upp utifrån att barnen ska uppleva känslan av att lyckas. Maten läggs upp inbjudande på tallriken. Vid bordet presenterar vi maträtten innan vi överlämnar den med ett Varsågod till varje barn.

Alla barn tillfrågas om vad de vill dricka, mjölk eller vatten.

Barnen uppmuntras att smaka på ett positivt och lustfyllt sätt. Vi förklarar vikten av att äta och varför vid behov.

Innan vi pedagoger ställer bort tallrikarna frågar vi om barnet är klar med sin tallrik. Även om vi ser och förstår att barnet inte kommer att äta mer så låter vi dem bestämma att det är ok. Barnen är ägare över sin tallrik.

Tillsammans med barnen arbetar vi fram en trivsam miljö utifrån en struktur som skapar trygghet och lugn. Vi kommunicerar ljudnivå, sänker belysningen, väntar på varandra.

I kommunikationen med barnen använder vi oss av TAKK och bildstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18