👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Symmetri, Vinklar & vinkelsumma

Skapad 2022-02-14 14:20 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Grundskola 5 Matematik
I detta arbetsområde arbetar vi med vinklar, vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar, använda gradskiva och symmetri.

Innehåll

Vinklar och vinkelsumma

 

Vinklar

Mål:

 • Veta att en rät vinkel är 90°
 • Veta att en spetsig vinkel är mindre än 90°
 • Veta att en trubbig vinkel är mer än 90°
 • Veta hur många grader ett helt och ett halvt varv är
 • Mäta och rita vinklar ned hjälp av gradskiva
 • Vinkelsumman av en triangel och fyrhörning
 • Symmetrilinjer och symmetriska bilder

 

Arbetssätt:

 • Chromebooks - matteappen
 • Praktiskt - konstruera figurer
 • Gemensamma genomgångar
 • För- och efterdiagnos

Bedömning:

 • För- och efterdiagnos
 • Progression av arbete på lektioner

 

Begrepp:

 • Gradskiva

 • Vi skriver ”grader” som: °

 • Rät vinkel 90 °

 • Spetsig vinkel < 90°

 • Trubbig vinkel > 90°

 • Rak vinkel 180°

 • Vinkelsumman i en triangel är alltid 180°

 • Vinkelsumman i en fyrhörning är alltid 360°

 • Helt varv 360°

 • Halvt varv 180°

 • Symmetriaxel

 • Vinkelbåge 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri - Vinklar & vinkelsumma

Vinklar och vinkelsumma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rät vinkel, trubbig vinkel och spetsig vinkel. Vinkelsumman av en triangel och en fyrhörning. Hur många grader ett helt och ett halvt varv är.
Jag känner mig osäker på de olika vinklarna, vinkelsumman av både triangel och fyrhörning, samt hur många grader ett helt och ett halvt varv är.
Jag känner mig säker på de olika vinklarna, vinkelsumman av både triangel och fyrhörning, samt hur många grader ett helt och ett halvt varv är.
Jag känner mig mycket säker på de olika vinklarna, vinkelsumman av både triangel och fyrhörning, samt hur många grader ett helt och ett halvt varv är.

Gradskiva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna konstruera, och mäta vinklar med hjälp av gradskiva.
Jag känner mig osäker på hur man använder en gradskiva för att rita och/eller mäter en vinkel.
Jag känner mig säker på hur man använder en gradskiva för att rita och/eller mäter en vinkel.
Jag känner mig mycket säker på hur man använder en gradskiva för att rita och/eller mäter en vinkel.

Digitala verktyg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna konstruera, och mäta vinklar med hjälp av gradskiva.
Jag känner mig osäker på hur man mäter och/eller ritar en vinkel med hjälp av digitala verktyg.
Jag känner mig säker på hur man mäter och/eller ritar en vinkel med hjälp av digitala verktyg.
Jag känner mig mycket säker på hur man mäter och/eller ritar en vinkel med hjälp av digitala verktyg.

Symmetri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna hitta och rita ut symmetriaxlar på olika geometriska figurer.
Jag känner mig osäker på att hitta och rita ut en eller flera symmetriaxlar.
Jag känner mig säker på att hitta och rita ut en eller flera symmetriaxlar.
Jag känner mig mycket säker på att hitta och rita ut en eller flera symmetriaxlar.