👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matsituation Seglet Test 2

Skapad 2022-02-14 14:59 i Björnåkers förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Hur tänker vi pedagogiskt kring matsituationen

Innehåll

Var är vi?

Vi har många nya barn och barn med annat modersmål än svenska. 

 

Vart ska vi?

Beskrivning av önskat läge och förväntade effekter av undervisningen.

Vi vill skapa en väl fungerande matsituation utifrån följande nyckelord.

Energipåfyllning, lustfyllt, trivsamt, dialogen i fokus, inflytande, miljösmart, rimlig gränssättning

 

Hur gör vi?

Så här tänker vi utifrån:

Energipåfyllnad

Huvudsyftet med måltiden är att fylla med energi. Näringsrik och trevligt presenterad kost.

 

Lustfyllt

Vi håller en positiv dialog vid matsituationen.

Vi tänker på att presentera maten på ett positivt sätt. Både vid omnämnande och vid upplägg.

Tänker på vilken mängd vi lägger upp på tallriken. Att det ska se inbjudande ut. Hellre liten mängd och ta fler portioner. Vill skapa en känsla av att lyckas.

 

Trivsamt

Skapa lugn och ro. Vi har fasta barnplaceringar där vi tänkt igenom placeringarna så att lugn och ro skapas och så att alla ska få ett utbyte i samtal.

Vi tänker på att dämpa belysningen i rummet.

 

Dialogen i fokus

Utifrån placeringen skapa sociala möten för möjlighet till dialog och att utveckla  språket.

Vi pedagoger ser till att fördela talutrymmet.

Vi tänker på att ställa öppna frågor.

Vi pedagoger kan också initiera samtal. Tex Vad gjorde ni ute? Vad vill du arbeta med när du blir stor?

 

Inflytande

Barnen bestämmer vad och hur mycket de vill äta?  

Målet är att de kan ta för sig mat själva ( efter pandemin)

Och dela maten efter förmåga

Hur vill de ha maten? Delad, mosad, blandat eller separerad. Barnen får bestämma.

Vad vill de dricka?

Här är det viktigt att alla har möjlighet att framföra vad de vill ha och hur de vill ha det.

Därför använder vi oss av stödtecken vid maten. Uppmuntrar barnen att både säga och visa.

 

Miljösmart

Vi samtalar med barnen om varför det är bra att inte kasta mat i onödan. Hur det påverkar miljön.

Då samtalar vi om mängden mat på tallrikar. Att man inte tar så mycket mat åt gången utan hellre tar om.

 

Rimlig gränssättning

Att vi inte "tvingar" barnen att äta. Uppmuntrar till att smaka. Kanske blir du modig och vågar smaka...

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18