👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en låda med lock.

Skapad 2022-02-14 16:15 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du har tidigare skapat ett föremål i slöjden samt använt dig utav ett par verktyg och tekniker. Nu kommer du att använda dina kunskaper för att framställa en låda som du kan använda hemma. Jag vill att du i slutänden ska känna dig stolt som medvetet har valt att tillverka en låda utifrån dina och andras tidigare erfarenheter.

Innehåll

En låda 

Syfte med undervisningen

Syftet med detta är att du ska uppleva hur tanke och handling samverkar i en slöjdprocess. Du utvecklar din skicklighet att verkställa din idé i praktiken. Det dyker upp frågor ”Varför blir det så här?” eller ”Varför funkar inte detta?”. Svaren på dessa frågor leder dig till mer erfarenheter, nya kunskaper och inte minst förståelse för problemlösande arbetssätt.

1: Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din skicklighet i en process där dina tankar, dina upplevelser och dina handlingar samverkar.  

Du utvecklar dina kunskaper om slöjdens arbetsprocesser. Detta innebär olika delar, idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 

 

a: https://youtu.be/MIxT0Ir3L_o

b: https://youtu.be/QrJm2fQCPQU

c: https://youtu.be/QTpJj4Trjro

2; Syfte: analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp 

Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din kännedom om verktyg, tekniker, slöjdens begrep och arbetsprocessbeskrivning.

 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Träna på att använda slöjds specifika begrep när du dokumenterar.

Du dokumenterar under arbetsprocessen med ord och bild i slöjdloggen under/efter varje lektion. 

 

Uppgifter

 • Slöjdlogg 2022 tmslöjd Åk 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6