👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i gröna gruppen

Skapad 2022-02-14 18:20 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Vi introducerar programmering i barngruppen. Barnen utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och får dessutom kännedom om olika begrepp inom programmering såsom kommandon, koder, mönster osv

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

 arnen är intresserade av teknik.

Dessa lärprocesser ser vi att barnen är inne i:

 • Kommunikation
 • Att ge varandra instruktioner
 • Tänka i flera steg
 • Matematik 
 • Genomföra uppdrag och lösa problem
 • Rörelse
 • Musik

Vi vill ge barnen ett "verktyg" för att utveckla deras förmåga att följa matematiska resonemang genom kommandon och programmering.

Vi vill väcka nyfikenhet och en förståelse för den digitalisering barnen möter i sin vardag. 

När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Att verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem. Att dela upp problem i mindre delar (steg).  

·       Att barnen ska få möjlighet att följa en instruktion och skapa egna mönster. 

·       Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för symboler och deras betydelse.  

·       Att verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla sitt kreativa tänkande och att tänka utanför ramarna. 

Verksamheten ska erbjuda barnen möjligheten att utvecklas genom kreativa misslyckanden och insiktsfulla felsteg. Med det menar vi att inget är fel utan det finns flera sätt att lösa problemen.

För koppling till läroplan, se nedan.

Hur gör vi?

Metod

 Vi förbereder barnen genom att bygga rörelse- och musikmaskiner för att ge dem möjlighet att förstå de grundläggande principerna i programmering , dvs att ge kommandon och följa ett specifikt mönster för att uppnå ett förutbestämt mål.

Vi utmanar barnen genom att de själva får ge och följa kommandon. Vi avancerar och utvecklar kommandona så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

 Vi inspirerar barnen genom att använda oss att ett varierat arbetssätt och material. Vi använder lego, clevertouch, magneter, instrument, pilar, rörelse, bilder, qr-koder mm

 

 

Förutsättningar

 En gång i veckan med de äldsta barnen under våren.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av Iphone. Foton, filmer och text.

Vi dokumenterar det vi gör, det barnen reflekterar över och barnens lärande.

Vi reflekterar tillsammans med barnen om vad de lärt sig. 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18