👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik VT22

Skapad 2022-02-14 19:00 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola 1 Musik
En planering för musiken under vårterminen i ettan.

Innehåll

Under vårterminen kommer vi möta musiken på många olika sätt. Vi kommer sjunga, dansa, lyssna och diskutera musik. Vi kommer lyssna på olika typer av musik, samt undersöka hur musiken påverkar oss kroppsligt och emotionellt.

Utöver detta kommer vi även undersöka hur musik kan byggas upp, hur musik från olika platser låter samt hur musik kan uttrycka olika känslor. Barnen kommer både få skapa musik samt skapa till musik.

Sist kommer vi även lära oss instruments utseende, läte och namn, för att sedan diskutera deras indelningar och användningsområden.

 

Under höstterminen kommer vi arbeta med:
- Sång
- Dans
- Reflektion
- Samband

 

Vi kommer göra detta genom bland annat: 
- Lyssna på musik
- Dansa till musik
- Skapa till musik
- Samtala om musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3