👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Bobbos väska

Skapad 2022-02-14 23:22 i Glädjens Förskola - Borgunda Glädjens förskolor
Förskola
Vi kommer att läsa boken "I Bobbos väska"

Innehåll

Boken "I Bobbos väska" är en bok där alla babblarna är med och de tappar bort sina saker, de är vardagliga saker som finns i barnens vardag vilket skapar en igenkänningsfaktor som i sin tur skapar ett intresse. Vi kommer läsa boken samtidigt som vi har en väska med babblarnas borttappade saker i, som vi tar fram medans vi läser boken. De skapar ett större intresse och genom att leka fram lärande blir det roligare och inte lika tungt för barnen. Det ska vara kul att lära sig nya saker. 

Vi kommer läsa boken och jobba med att visualisera boken och även träna minnesträning genom att ta bort något av föremålen så barnen gissa vad som är borta. Detta skapar att barnen får sammarbeta, fundera, räkna, tillit till sin egen förmåga. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18