👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planteringstema

Skapad 2022-02-15 09:37 i Centralskolan Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Vi kollar på spännande hacks filmer om vad som går att plantera.

Innehåll

 

Lärmål - utforska växternas livscykel, från frö till växt.

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Syfte

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. 

 

Förmåga som ska utvecklas:

Att utforska enskilt och i grupp.

Samtala och diskutera tillsammans med andra.

Förståelse för hur en växt växer och vad den behöver.

Återanvändning för hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 

 •  
 • Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Natur och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
 • Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Konkretisering:
 • I åldersblandade grupper får eleverna eleverna träna samarbete i grupp. De behöver lyssna på varandra och gemensamt ta demokratiska beslut om vad de ska plantera. Eleverna kommer tillsammans följa upp sitt arbete i sina grupper genom att skriva och rita. Eleverna får prova på olika tekniker och skapande i sina odlingsprocesser. Vi undersöker och pratar gemensamt om hur det går till när växter växer och vad de behöver.

 Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

Ställer öppna frågor till eleverna.

Tipsrunda/Kahoot

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

Genom samtal och diskussioner.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Från att vi planterar ska en bild tas om dagen från en märkt iPad för varje grupp. Bilderna kommer vi sen göra stop motion filmer av. Filmerna redovisas i musiksalen där eleverna också berättar om hur de har planterat och vad dem har planterat. 

 

V 9. 28/2 

Eleverna delas in i grupper. 

Varje grupp ser på filmer om olika planteringshacks. Se 1-2 filmer. 

https://www.youtube.com/watch?v=P145PiDhzmA

https://www.youtube.com/watch?v=jD8n2CKEWtA

https://www.youtube.com/watch?v=VTls5a2jrc0

Eleverna får önska 4 saker de vill prova på att plantera. Planera och skriva ner vad de behöver, utgå från widgitonlinemall och skriv i ruta 1.

 

V 10. 7/3

Grupperna får plantera utifrån sin planering och rita i ruta 2.  

V. 12 21/3

Grupperna diskuterar vad som har hänt och sen skriver de eller ritar i ruta 3.

V. 13 28/3

Grupperna diskuterar vad som har hänt och skriver eller ritar i ruta 4. Eleverna gör en stopmotionfilm av bilderna vi har tagit. Sen förbereder sig inför redovisning. 

V. 14 

Filmvisning och redovisning av projektet i musiksalen med stopmotion. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -