👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjens planering i tema bajs VT-22

Skapad 2022-02-15 11:52 i 034231 Förskolan Harspåret Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Vi kommer att arbeta med Spånga-Tenstas gemensamma tema hållbar utveckling utifrån frågeställningen: "Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur, och omgivning bli?" Kastanjen kommer utifrån barnens intresse att arbeta med ämnet bajs och plantering via litteratur i olika genrer.

Innehåll

Projektbeskrivining och projektfråga:

Arbeta i litteraturens värld med ämnet bajs och plantering utifrån litteratur i olika genrer.

Projektfråga: Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli?.

Syfte:

Syftet med detta projekt är att stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande i deras intresse.

Att barnen ska få fördjupade kunskaper i ämnet samt få en förståelse för hur viktigt det är för hälsa och välbefinnande.

Metod:

Vi startar temat och utgår från specifika böcker som temat  kommer att bygga på. Via youtube får barnen följa spionen Hilding Vilding på en resa genom magen. Polyglutt har många böcker att erbjuda barnen och "Loves superbesvärliga bajskorv som inte vill komma ut" är en av böckerna som barnen tycker om och som de ofta väljer att lyssna till. Boken är en viktig bok om ett viktigt ämne. Boken beskriver på ett pedagogiskt och lekfullt sätt i form av en saga vad som händer när det blir problem med trög mage hos barn. Det förklaras också hur några enkla åtgärder kan påverka den tröga magen. Via böckerna "Bajsboken" och "Vems bajs", faktaböcker och filmer kommer barnen att arbeta med djur och natur och få fördjupade kunskaper i ämnet.

Vi kommer att arbeta med olika uttrycksformer kopplat till våra temaböcker och läroplanen. Barnen kommer att skapa djurbajs, djur, röra sig som olika djur, spåra i skogen samt skriva egen saga.

Via plantering och skapande kommer vi in på ämnet hälsa och vi kommer att prata om grönsaker och frukters betydelse för magen och välbefinnande. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18