👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dator och programmering v 2-12

Skapad 2022-02-16 12:27 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
VT 22- vecka 2-12 Vi ska arbeta med datalogiskt tänkande (hur datorer är uppbyggda, tänker och fungerar), vad är en algoritm, praktiskt programmering, hur dator tänker och tolkar programmet. Boken Utkik-s. 76-87

Innehåll

 Syfte

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Vad ska du lära dig? 

 • vad datorer används till 
 • vad som finns inuti- ingående delar
 • vad som menas med dataprogram/programmerare/algoritmer 
 • lite om datorns historia

 

Hur ska vi arbeta?

- Datalogiskt tänkande (hur en dator tänker och hur vi kan kommunicera med den) och förstå  ingående begrepp.

- Fysisk programmering (använda våra kunskaper om hur en dator tänker genom att programmera varandra).

 

Vad ska du kunna?

- Att förklara vad en algoritm är för någonting.

- Att förstå hur en dator tänker och kunna kommunicera (prata) med en dator genom att skapa eller redigera ett program

 Begrepp -  processor- indata/ utdataenheter, dataspråk- sensorer, användargränssnitt- operativsystem- logiskt tänkande- bugg- hård/mjukvara-  funktion-  algoritm- 

Digitalt prov (vecka 13 -28 mars) om ingående begrepp som vi bearbetar och diskuterar på lektionstid. 

Bok ( teknik Utkik) sidor 76-87 att läsa och träna svåra begrepp + inläsningstjänst -+ en pdf-fil an sidor av bokens sidor i teams.

 

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

 •  Tk  4-6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 •  Tk  4-6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 •  Tk  4-6Tekniska lösningar Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 •  Tk  4-6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 •  Tk  4-6Teknik, människa, samhälle och miljö Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

 

Uppgifter

 • Dator och programmering

 • Teknik prov vecka 13 /28 Dator och programmering