👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-02-16 12:27 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vasatiden
Grundskola 5 – 6 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper  om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historisk begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Innehåll undervisning

 • Vi kollar på olika filmer och lyssnar på poddar.
 • Vi läser faktatexter ur Puls Historia och från andra källor.  
 • Vi har genomgångar.
 • Vi resonerar och analyserar. 
 • Vi arbetar enskilt och tillsammans.  

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

 • kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden.
 • kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
 • förmåga att resonera om varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter (t.ex.)
 • förmåga att diskutera om samband mellan Vasatiden och någon annan tid gällande politik och hur man levde,
 • förmåga att använda historiska begrepp

Du ska kunna:

 • använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället

 • ha kunskap om viktiga händelser under Vasatiden. 
 • berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället
 • berätta om vilka historiska källor kan användas i detta sammanhang och kunna resonera kring deras pålitlighet.
 • göra jämförelser mellan Gustav Vasas tid och vår egen tid.

Bedömning

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället
- din förmåga att kunna berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället
- din förmåga att kunna berätta om vilka historiska källor kan användas i detta sammanhang och kunna resonera kring deras pålitlighet
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar och vilka spår man kan se idag.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor om Vasatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

->
->
->
Ny nivå
Tidsperioder
Förhållanden, gestalter och skeenden under Vasatiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har baskunskaper om hur det var under vasatiden och om de historiska händelser och personer som hör till.
Du har goda kunskaper om hur det var under vasatiden och om de historiska händelser och personer som hör till.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var under vasatiden och om de historiska händelser och personer som hör till.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Spår av historien
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.