👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger

Skapad 2022-02-16 15:12 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Barn möter färger hela tiden och varje dag och därför vill vi lägga en grund för barnen att få kunskap om vad färgerna heter och hur man kan skapa nya färger genom blanda två färger. Vi kommer att börja med färgen blå och arbeta med en i olika sammanhang inne som ute.

Innehåll

Planering av undervisning

Färgen Blå

1. Målområde 

 

 

 

Syfte 

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

Vi vill skapa ett lärande kring vilka grundfärger vi har

 

 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

Att barnen kan koppla rätt namn till rätt färg

 

 

Barnens fråga / hypotes 

 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

Att barnen kan koppla rätt färg med rätt namn och att de får up

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattning samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

- få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 

 

   

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

- Introducerar den på ett lekfullt och lärande sätt genom att vi kommer att vi börja att gå på skattjakt efter färgen blå. 

 

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

I olika miljöer inne som ute.

 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

Nyfiken, lyhörd och intresserad av barnens frågor och hypoteser när vi jobbar med färgerna.

 

 

Val av material 

 

Digitala läromedel

Böcker

Skapande material

Bygg och konstruktionsmaterial

 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

Jag kommer att dokumentera genom att sätta upp på vår pedagogiska vägg, i veckobrev, i lärloggar, och via Appeltv

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

Genom veckobrev, dagliga samtal, lärloggar

3. Utvärdering och analys  

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

Vi tittar igenom vårt material och diskuterar tillsammans vad det är vi ser och vad det är vi har gjort.

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 

 

 

 

Checklista för planering av undervisning 

 • Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande 

 

Barnen bör få: 

 • Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor 

 • Utforska samma kunskap på flera olika sätt 

 • Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas 

 • Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö 

 • Möjlighet att utforska projektet i deras vardag 

 • Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem 

 • Få hjälp att analysera, sortera och se mönster 

 • Utforska under tillräckligt lång tid 

 • Få tid för inkubation och vila 

 • Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande 

 • Utforska sina egna intresseområden  

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18