👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral VT22.

Skapad 2022-02-16 15:41 i Västra skolan Falun
Ett temaområde som behandlar etik och moral och de etiska modeller som finns som ligger till grund till de val människor gör i livet.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Etik och moral handlar om våra beslut. Vad vi gör och varför vi gör som vi gör. Du kommer att få grundläggande verktyg för att kunna resonera etiskt kring vilka handlingar som är mest moraliska

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Med arbete av temat etik och moral får du lära dig vad begreppen etik och moral innebär. Du får lära dig om olika etiska modeller som ligger till grund för olika människors ställningstaganden inför olika dilemman. Du får också möjlighet att själv ta ställning samt reflektera över de val du gör.

Konkretiserade mål

Du förväntas ha lärt dig, när arbetet är klart:

 • att ta ställning
 • kunna motivera din åsikt
 • fundera kring varför du valt din åsikt
 • se andras tankar kring de val de gjort.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer arbeta med etik och moral på följande sätt:

 • diskussioner - enskilt, i grupp och i helklass både muntligt och skriftligt där alla har möjlighet att uttrycka sig
 • lärarledda genomgångar om olika etiska modeller
 • Vi ser en film tillsammans och diskuterar den.

Bedömning

Du förväntas känna till ord och begrepp kopplade till etik och moral, känna till några etiska modeller och kunna se bakgrunden till val människan gör. Du förväntas också kunna se argument för eller emot ett moraliskt dilemma samt visa dina åsikter kring ett etiskt dilemma.

Du kommer bedömas genom:

 • diskussioner i grupp/helklass
 • skriftlig inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11

Matriser

Re Sh
Etik och moral

Aspekt 1
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation urifrån etiska modeller, t.ex. konsekvens- och pliktetik.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbygga resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.