👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur- Projekt

Skapad 2022-02-16 15:53 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen har visat stort intresse för djur, därför startar vi igång ett nytt djurprojekt!

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Varför?

Syftet med projektet är att öka våra kunskaper om djuren som bor i skogen. Vi vill att barnen tillsammans med oss pedagoger ska lära sig enkla fakta om djuren så som vart de bor, hur de bor, vad djuren äter, hur ser familjerna ut. Syftet med projektet är även att komma närmare naturen och på sådant sätt arbeta med och väcka intresse för hållbar utveckling.

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Vi har delat upp undervisningstillfällen utifrån läroplanens övergripande strävansmål så som språk, teknik, naturvetenskap, skapande och matematik. Utifrån dessa planerar vi aktiviteter men vi vill även fånga upp barnen i spontan undervisning. Vi har planerat in två projektdagar i veckan där pedagogstyrd undervisning kommer genomföras. Vi kommer arbeta med ett djur i taget under ungefär fyra veckors period, därefter byter vi djur. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektion tillsammans med barnen kommer ske i samband med pedagogisk dokumentation och samtal kring den. Under projektets gång och de olika undervisningstillfällen kommer vi dokumentera med hjälp av bilder och filmer som vi tillsammans med barnen sedan använder som underlag för samtal och diskussioner.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Projektet och aktiviteterna är till för alla barn på avdelningen och är anpassade efter barnens olika behov samt intressen. 

 

Av vem? 

Pedagoger på avdelningen ansvarar för genomförandet av projektet samt dokumentationen. Barnen kommer involveras och uppmuntras att dokumentera genom att själva ta bilder och filmer. 

 

Vad är målet med undervisningen? 

Målet med projektet är att få ökad kunskap om djuren som finns i skogen samt att ett intresse för naturen och hållbar utveckling uppstår. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18