👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria, de nordiska språken samt minoritetsspråk i Sverige

Skapad 2022-02-16 17:35 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med svenska språkets historia och skillnader gentemot andra nordiska språk. Vi kommer även arbeta med de officiella minoritetsspråken och minoritetsfolken i Sverige. Detta moment kommer kombinera svenska och samhällkunskap.

Innehåll

Alla uppgifter och instruktioner finns på följande länk: https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/96rolj26_norrtalje_se/EoZXONl5B5lLnxkpspiInnsBF-0LC5IJGCdhFZpD42qqVA

Språkhistoria:
Hur har svenskan utvecklats? Vilka låneord från andra språk använder vi idag? Hur kommer språken att utvecklas i framtiden?

De nordiska språken:
Vi ska studera och jämföra de nordiska språken; svenska, danska, norska, isländska samt färöiska.
Uppgift: Fakta om de nordiska språken. Jobba tillsammans i grupp, sammanställa fakta och presentera för klassen i en powerpoint. 

De nationella minoritetsspråken i Sverige:
Vi
ska även studera de nationella minoritetsspråken i Sverige genom att titta på utbildningsradions program ”Jakten på språket”. Varje person får ett minoritetsspråk att fördjupa sig i. Er uppgift är att se avsnittet och anteckna det viktigaste som programmet tar upp.

Vi ska även fördjupa oss genom att se filmen ”Sameblod”. Din uppgift är att välja ut en scen som vi kan diskutera och skriva om, samt diskutera frågor till filmen.

Dessutom ingår några texter om språk, med tillhörande frågor, i arbetsområdet.

Samhällskunskapen kommer examineras med en gruppdiskussion där vi kommer diskutera minoritetsfolkens särställning samt konflikter mellan minoritetsfolk och ekonomiska och politiska intressen.

Bedömning: se matriser.

Uppgifter

 • Läsförståelsetest

 • Presentation av ett nordiskt språk och minoritetsspråk

 • Filmdiskussion - Sameblod

 • SH - Diskussion - Minoriteter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  C 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Sh
Svenska - Minoritetsspråk och nordiska språk

F
E
C
A
Svenska språket och närliggande språk
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Samtala och diskutera
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Sammanställningar
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur
Muntliga redogörelser
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv Sh
Samhällskunskap - Minoriteter

F
E
C
A
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Minoriteters särställning & rättigheter
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.