👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life and death

Skapad 2022-02-16 21:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
What makes a good life? What is important to you and to other people? Is there life after death ? We are now going to explore these big questions together.

Innehåll

Life and Death

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Vi kommer att läsa och lyssna på olika slags texter på engelska, såväl faktatexter som skönlitterära texter inom ämnet.
  • Vi kommer att titta på en film inom ämnet där ni sedan skriver en reflektion kring era tankar om den. 
  • Du kommer att få träna på att uttrycka dina tankar och åsikter om de ämnen som behandlas i texterna; alltså ämnen som rör oss alla – frågor om livet och döden. Du ska få träna på att uttrycka dessa tankar såväl muntligt som skriftligt.
  • Du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter kopplade till texterna, såväl muntliga som skriftliga. Vi kommer även att gå igenom ord som har med området att göra, samt en del grammatiska moment.               

Förmågor - Det här ska ni lära er: 

 

Det kommer att ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig i tal och skrift genom diskussioner inom ämnet, fördjupa sig inom något område antingen enskilt eller i grupp.

Vi kommer parallellt med detta träna på läs-och hörförståelse inför de nationella proven samt kommer det att ges möjlighet att utveckla sitt skrivande genom arbete med skrivprocessen.  

  

Arbetsmaterial: Wings black textbok och övningsbok samt annat övrigt kompletterande material. 

 

Bedömning: 

 

Bedömning sker fortlöpande i klassrummet samt genom inlämningsuppgifter och diagnostiska test i läs- och hörförståelse.

 

 

 

Uppgifter

  • Me before you