👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9 Maria Park 2022

Skapad 2022-02-17 08:55 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är rätt? Vad avgör om en handling är god eller ond? Vem har rätt att döma andra? Detta är frågor som vi kommer att arbeta med under kommande veckor på SO- lektionerna där vi ska fördjupa oss i religioner och olika etiska frågor. Under vecka 9-14 kommer vi att fördjupa oss i världsreligionerna Hinduism och Buddhism, samt arbeta med begreppen etik och moral. Vi kommer även diskutera vad identitet är, vilka olika identiteter vi har och hur identiteter kan vara kopplade till religioner.

Innehåll

Syfte:

Du ska få fördjupade kunskaper kring världsreligionerna hinduism och buddhism. Du ska också få träna på att resonera utifrån moraliska och etiska frågor och ställningstaganden. Du ska kunna resonera om identitet, vilka identiteter som finns och hur de påverkar oss.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, debatter och diskussioner, enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

-Prov på hinduism och buddism 

-Muntlig diskussion samt inlämning på uppgifter om identitet samt religionens påverkan på samhället samt etisk fråga.

 

Tidsplanering:

Vecka 9-14

Hinduism och Buddhism cirka 3 veckor.

Identitet och religioners påverkan på samhället 1 vecka.

Etik fråga cirka 2 veckor.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9