👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartiklar och notiser

Skapad 2022-02-17 09:00 i Residensskolan Luleå Kommun BUF
Att skriva notiser och nyhetsartiklar - återberättande text
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att kunna återberätta är en viktig förmåga och här får du träna den genom att prova på att skriva notiser och nyhetsartiklar.

Innehåll

Ämnesmål

 • Vad är en nyhetsnotis och en nyhetsartikel?
 • Vilka är de 6 journalistiska frågorna?
 • Vad är: huvudrubrik, mellanrubrik, ingress, brödtext, bildtext, spalter, pratminus?
 • Utveckla ditt skriftspråk så att du känner dig säker och trygg när du skriver olika typer av texter.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom:

 • de diskussioner du deltar i när vi läser olika texter tillsammans
 • den nyhetsartikel du skriver själv
 • din kamratrespons
 • den redigering du gör efter att du har fått respons/feedback på ditt arbete

 

Uppgifter

 • Nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Nyhetsartikel

Uppgift

Eleven har följt instruktionen. Artikeln har rubriken Flykten för kärleken.
E
C
A
Struktur
Nyhetsartikeln har en i huvudsak fungerande struktur. (Texten har en ingress som i huvudsak sammanfattar artikeln. En del viktiga detaljer kommer tidigt i texten.) Du använder enkel textbindning (en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningarna emellan).
Nyhetsartikeln har en relativt väl fungerande struktur. (Texten har en ingress som relativt väl sammanfattar artikeln. De viktigaste detaljerna kommer relativt tidigt i texten. Någon mellanrubrik finns.) Du använder utvecklad textbindning (en relativt väl koppling mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningarna emellan).
Nyhetsartikeln har en väl fungerande struktur.(Texten har en ingress som väl sammanfattar artikeln. De viktigaste detaljerna kommer tidigt i texten. Tydliga och relevanta mellanrubriker finns.) Du använder välutvecklad textbindning (en tydlig koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt. Inga omotiverade luckor finns).
Innehåll
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett i huvudsak fungerande sätt. (Texten är i huvudsak formell/opersonlig och i huvudsak objektiv.) Det finns enkla beskrivningar och förklaringar.
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett relativt väl fungerande sätt. (Texten är relativt formell/opersonlig och i relativt objektiv.) Det finns utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett väl fungerande sätt. (Texten är formell/opersonlig och i objektiv.) Det finns välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Språk
Du skriver din nyhetsartikel med viss språklig variation (ordvalet är enkelt men fungerar i sammanhanget. Viss omotiverad upprepning förekommer). Meningar är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen). Du blandar tempus till viss del, men det påverkar inte förståelsen av nyhetsartikeln. Du följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Du skriver din nyhetsartikel med relativt god språklig variation (ordvalet fungerar relativt väl i sammanhanget. T.ex. synonymer gör texten relativt nyanserad. Något stilistiskt berättargrepp förekommer). Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande (inga ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer). Du använder korrekta tempusformer relativt väl. Du följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl. Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Du skriver din nyhetsartikel med god språklig variation (ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget. Stilistiska berättargrepp förekommer). Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl. Du använder korrekta tempusformer väl. Du följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl. Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.