👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokemongruppen

Skapad 2022-02-17 11:01 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Lära känna de barn som ska börja förskoleklassen , ha roligt och känna sig trygg.

Innehåll

Syftet med gruppen är att alla som ska börja förskoleklassen ska lära känna varandra, bli trygga i en grupp med jämnåriga. Leken ska vara lustfylld och rolig, stärka sin självkänsla och självförtroende. Utmanas i sin utveckling och framför allt upptäcka sitt metakognitiva lärande. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18