👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hägerstensåsens förskolor- Projektplanering Hasseln från v.7 2022

Skapad 2022-02-17 12:39 i 221071 Förskolan Hasselbacken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Våra sinnen för barn mellan 1-3 år.
Förskola

Innehåll

Fokus:

Våra sinnen 

 

Mål:

Målet är att utforska barnens intresse för sina sinnen. Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om sina sinnen som bidrar till en mer medvetenhet om sin omvärld. 

 

Syfte:

Syftet är att barnen får en större förståelse eller medvetande för hur sina sinnen fungerar. Vi kommer att utgå ifrån 

 • Syn 
 • Hörsel 
 • Känsel 
 • Lukt 
 • Smak

Med tillägg av muskel- och balanssinnet som också är viktiga funktioner av vår kropp.

 

Gemensam frågeställning:

Vi utgår ifrån barnens frågeställningar och kroppsspråk. Samt hur vi pedagoger kan fördjupa deras undersökande med följdfrågor.

Då vi arbetar med dem yngsta barnen och inte alla har ett verbaltspråk en får vi hjälpa till att benämna och ställa frågor utifrån barnens undersökande. 

 

Metod och plats:

Vi kommer att använda oss av olika metoder, material och platser för att få en större brädd på projektet. 

Att upprepa så att barnen får undersöka samma saker flera gånger är att föredra då dem upptäcker olika eller nya saker varje gång. 

Hur vi tänkt att arbeta med dem olika sinnena.

 • Syn - Kikare 
 • Hörsel - Egna instrument 
 • Känsel - Olika känsel stationer 
 • Lukt - Lukta på tex frukt eller saker i skogen. 
 • Smak - Smaken av olika texturer eller smaker (söt, salt, surt och beskt)

 

 

Vilka tillägg kan vi göra: 

Vi behöver ta reda på mer fakta och teorier om våra sinnen tillsammans med barnen. 

 

Förberedelser:

Via reflektioner och utifrån samtal med barnen förbereder vi nästa veckas utforskande. 

Vi började terminen med att observera vad barnen visat intresse för. Vi kunde då se att flera av barnen just nu utforskar saker genom att smaka, känna och lyssna. Vi har också set under våra promenader att många av barnen utforskar sin balans och muskelsinne. 

 • Hörsel - Vi har nu börjat med att barnen tillverkar egna maracas i olika stoleker  som dem fyller med olika material för att få olika ljud och ljudstyrkor. 
 • Synen - Vi använder oss av olika hjälpmedel för att använda synen på olika sätt så som med kikare, glitterlampor och ficklampor i mörkret. 
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18