👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldkronan - SKA-mall v 5

Skapad 2022-02-17 12:54 i Norrbyskolans förskola Borås Förskola
Förskola
Beskriv veckans undervisning, ingresstexten ger en överblick över vad veckans undervisning innehåller ..

Innehåll

Systematiskt Kvalitetsarbete  

v. 5

Planering av undervisningen

Aktuella fokusord:

Former och färger

Förändrande av lärmiljöer?:

Veckans undervisning: 

fokuset blir att fortsätta med färger och att introducera

 

 

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18