👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska. Arbete kring en skönlitterär bok

Skapad 2022-02-17 13:54 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Hur var din bok? Vi läser en skönlitterär bok i par och har diskussioner och skrivuppgifter kopplade till boken.

Innehåll

Arbete under 5 veckor, enskilt och i grupp.

Varje vecka ska ni samtala kring dessa frågor och sedan skriva ner era tankar :

·       Vad har hänt?

·       Vad gillade du med det du läste till denna vecka?

·       Vad gillade du inte med det du läste till denna vecka?

·       Var det något som var svårt att förstå eller att hänga med i?

      Fanns det nya ord eller uttryck?

 

     Under 5 veckor kommer vi att    

       - diskutera utifrån nedanstående frågeställningar

       - skriva ner sina tankar och lämna in

 

Vecka 1: Exposition

Exposition är ett finare ord för början, det vill säga hur författaren inleder sin roman. Meningen med expositionen är att läsaren ska fastna för boken och vilja läsa vidare. Titeln är ett sätt att fånga läsare. Vad heter din/er bok? Är det en bra titel?

Läs om de första meningarna. Vad står det? Vilket intryck får du av de första meningarna? Vad tror du boken kommer att handla om?

Sammanfatta dina/era intryck av första delen av romanen. Förstår du allt? Är romanen underhållande och medryckande? Varför eller varför inte?

 

Vecka 2: Karaktärerna

Denna vecka ska ni diskutera karaktärerna i boken.

Välj de karaktärer ni anser ha mest betydelse för boken och de ni tycker är mest intressanta.

Huvudpersonen är givetvis intressant men det kan ju dyka upp andra karaktärer som har stor betydelse.

Hur presenteras personen/personerna? Vad tycker de om? Hur uppfattar ni dem? Hur är deras relationer till andra karaktärer i boken? Vad har de för egenskaper?

 

Vecka 3: Miljöbeskrivningar samt problem/konflikter

Miljöbeskrivningar har stor betydelse för hur läsaren uppfattar romanen.

Hur beskrivs synintryck, ljud, lukt, känsla och smak? Leta efter miljöbeskrivningar i texten och diskutera om ni tycker att de är bra, för många eller för få. Kan du se platserna framför dig när du läser? Önskar du något mer av miljöbeskrivningarna, vad i så fall?

Vad finns det för problem eller konflikter i romanen?

Det finns två typer av konflikter, inre och yttre. En inre konflikt är när en människa slits mellan två idéer eller tankar. I Sagan om ringen blir till exempel Frodo överdrivet fäst vid den farliga ringen och har svårt att förstöra den trots att han vet att den behöver förstöras. Det är ett exempel på en inre konflikt.

En yttre konflikt är mellan två eller fler personer eller andra yttre krafter, exempelvis konflikten mellan det goda och det onda.

Vad finns det för konflikter i den romanen ni läser? Vilka har ni uppfattat som de största konflikterna? Tänk på både inre och yttre konflikter.

 

Vecka 4: Upplösningen

Nu har ni läst ut romanen.

Den här veckan ska ni diskutera romanens upplösning och vändpunkt. I vissa romaner är vändpunkten väldigt tydlig, till exempel när någon dör och allting ändras. I andra romaner är vändpunkten inte alls lika tydlig. Vad anser ni vara vändpunkten i er roman? Varför?

Efter vändpunkten kommer upplösningen, det är då problemet löses. Har frågorna fått svar? Hur blev upplösningen? Levde de lyckliga i alla sina dagar? Vad tycker ni om slutet?

 

 

Vecka 5: skriftlig bokrecension

- presentera boken, författaren och illustratören

- sammanfatta bokens handling med minst 10 meningar

- vad tror du är bokens "stora idé"?

- skulle du rekommendera boken till andra? Varför? Varför inte?

 

 

Uppgifter

  • Bokrecension

Matriser

Ml
Skönlitterär bok

E
C
A
Läsförståpelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmedla budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva