👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Section 3: At Home

Skapad 2022-02-17 14:04 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på vad "hemma" egentligen är, vad som behövs för at tvi ska känna oss som hemma och vad som händer när vi inte har ett tryggt hem.

Innehåll

Syfte

Du kommer i detta arbetsområde utveckla din förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda strategier för att förstå och göra dig förståd, och
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll och arbetssätt

  • Ord och fraser inom området boende.
  • Lyssna; hörövningar i form av samtal, beskrivning, nyheter, en berättelse och videoklipp.
  • Tala: samtal, beskriva boende, rollspel.
  • Skriva: olika slags texter med temat "hemma", såväl argumenterande och resonerande som berättande texter.
  • Grammatiska strukturer. 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att arbeta individuellt, i par eller liten grupp. För att öva och befästa ordförråd och grammatik kommer du att använda övningar i Wings, Quizlet och Kahoot, men också genom att skriva olika texter.

 

Bedömning

Du kommer att få skriva tre olika texter: en argumenterande/resonerande text om household chores, en film review om filmen A strestcat named Bob samt en short story med temat "hem". 

Matriser

En
At Home

Insats krävs
E
C
A
Läsa och förstå texter på engelska
Eleven behöver träna mer på att läsa olika slags texter på engelska, samt visa sin förståelse genom att redogöra för innehållet på ett enkelt sätt.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i innehållet..
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i innehållet.
Skriva texter på engelska
Eleven behöver träna mer på att skriva enkla texter på engelska.
Eleven kan skriva texter i olika genrer, och då formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan skriva texter i olika genrer och då formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan skriva texter i olika genrer och då formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.