👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering mall fritidshem Råbergsskolan

Skapad 2022-02-17 14:14 i Råbergsskolan fritidshem Sigtuna FSK/GR
Fritidshem
Beskriv planeringen här.

Innehåll

 

Pedagogisk planering fritidshemmet Råbergsskolan

Ansvariga pedagoger:  

Skola:

Datum/period:

 

Centralt innehåll:

Språk och kommunikation

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

Natur och samhälle

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 

Aktivitet/arbetsområde:

 

 

 

 

 

Elevernas intressen (inventering):

 

 

 

 

 

 

 

Syfte (Övergripande mål) från Lgr11:

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkreta mål:

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt/Metod (hur?):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation: