👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema havet

Skapad 2022-02-17 14:34 i Nävertorp grundsärskola Katrineholm
Grundsärskola 1 – 3 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation
Vad finns i havet? Vilka djur lever där? Hur ser det ut på botten? Vi skapar ett hav i vårt klassrumsfönster.

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi pratar om vad som finns i havet och fångar upp elevernas intresse
 • Utifrån intresset skapar vi en havsmiljö med hjälp av olika material
 • Vi tar reda på fakta om olika djur som lever i havet
 • Vi kommer att titta på faktafilm 
 • Vi kopplar tecken (AKK) till temat
 • Vi pratar om skräp och hur vi ska ta hand om våra sjöar och hav 

 

Mål

Målet är att du ska få lära dig mer om vad som lever i havet och få mer kunskap om vår natur. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-3