👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-02-17 14:41 i Söderhamns Friskola och Fritids Fristående Grundskolor
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Vi ska arbeta med tiden 1523-1611 som kallas för Vasatiden. Vi ska läsa om hur Gustav Vasa tog över makten, hur han styrde Sverige och hur hans söner, efter hans död, tog över tronen en efter en. Hur såg det ut i Sverige under Vasatiden? Hur förändrades Sverige under Vasatiden? Hur levde folket under Vasatiden? Vilka spår finns från Vasatiden?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Känna till hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.
 • Känna till hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållande
 • Ord och begrepp som hör ihop med Vasatiden.
 • Kunna visa på spår från Vasatiden i nutid.

Hur ska vi lära oss?

 • Se på filmer
 • Läsa faktatexter och skönlitterära texter som handlar om Vasatiden och arbeta med uppgifter som hör till. 
 • Träna på historiska begrepp
 • Blooket och andra digitala övningsprogram
 • Samtal grupp/par.

Bedömning

 • Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter.
 • Din förmåga att samtala och redovisa i grupp.
 • Förmågan att använda begrepp i skrift, tal och dialog.
 • Skriftligt förhör.

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Skeende
Förändringar som skedde under Vasatiden. Gestalter under Vasatiden. Känndom hur folk i olika samhällsklasser levde.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon förändring som skedde i Sverige under Vasatiden. Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden. Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Begrepp
Använda relevanta begrepp för att tala och skriva om Vasatiden.
Du visar att du kan använda relevanta begrepp för att tala och skriva om Vasatiden.
Du visar att du har god förmåga att använda relevanta begrepp för att tala och skriva om Vasatiden.
Spår: Visa på spår från Vasatiden in i vår tid.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa samband mellan någon förändring från Vasatiden och spår av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt påvisa samband mellan några förändringar från Vasatiden och av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Reformationen: Redogöra för begreppet och vad det innebar för Vasatiden
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden
Folk i olika samhällsklasser.
Redogöra för hur levnadsvillkoren var för människor inom olika samhällsklasser.
Du har kännedom om hur folk i olika samhällsklasser levde.
Du har kunskap om och kan göra jämförelser om livsvillkor i olika samhällsklasser.