👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva

Skapad 2022-02-17 16:03 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
..

Innehåll

Kunskaper

Du ska kunna:

- skriva en kort berättelse och använda stor bokstav, punkt och skiljetecken.

- skriva en faktatext och andra typer av texter

- stava vanligt förekommande ord

- skriva enkla texter med läslig handstil och på iPad

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att träna oss att skriva på många olika sätt både inom svenskan men även i de andra ämnena. Vi arbetar med att göra berättelser och texter mer innehållsrika och med en tydlig handling.

Vi tränar på att sätta ut punkt, stor bokstav och att använda skiljetecken.

Vi tränar på stavning av vanliga ord.

Vi skriver texter både för hand och på Ipad.

 

Bedömning

Godtagbara

- skriva korta berättelse och visar hur man använder stor bokstav, punkt och frågetecken

- med stöd skriva en faktatext

- stava vanligt förekommande ord

- skriva enkla texter med läslig handstil och på iPad

 

 Mer än godtagbara

- skriva berättelser med ett rikare innehåll och visar hur man använder stor bokstav, punkt och frågetecken

- självständigt skriva en faktatext

- stava svårare ord

- skriva enkla texter med  handstil och på iPad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 3

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.