👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagomattan

Skapad 2022-02-17 16:39 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
Vi skriver berättelser och illustrerar bilder utifrån Sagomattan.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • Berätta och skriva en saga. Din saga ska innehålla inledning, händelseförlopp och avslutning. 
 • Berätta sagor med stöd av bild och text.
 • Rita bilder och skriva text som passar ihop.

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

 • Huvudperson
 • Händelse
 • Problem
 • Hjälpare
 • Lösning
 • Slut
 • Författare
 • Illustratör
 • Berättelse/berättande text
 • Saga

Såhär kommer vi att jobba:

Vi kommer att:

 • Utgå från Sagomattans mall för att bygga en saga (huvudperson, problem, hjälpare, lösning och slut).
 • Titta på serien sagomattan för att se hur de berättar och strukturerar sina sagor.
 • Göra gemensamma berättelser med text och bild. 
 • Skriva egna berättelser och rita bilder till dessa. 
 • Lyssna på sagor och prata om en sagas olika delar.
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut.
 • Vi kommer att arbeta i helklass, i mindre grupper och enskilt.
 • Vi kommer att samtala och diskutera i både större och mindre grupp.
 • Vi kommer att skriva och illustrera egna sagor utifrån Sagomattans struktur.  Så kommer du få visa din kunskap:

Du kommer att få visa dina kunskaper i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få skriva berättelser och rita bilder till tillsammans med dina klasskompisar och på egen hand. Jag kommer att titta på dina sagor och bedöma dem och se till hur aktiv du är i grupparbeten och när du arbetar på egen hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1