👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och boksamtal - Svart bälte

Skapad 2022-02-17 18:32 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
"Läsning är som film i huvudet" var det någon som sa. Nu ska du få möta Mimmi och Fredde och vara med om deras äventyr i Göteborg.

Innehåll

Vad

Målet är att du efter att ha läst boken skall:

 • kunna redogöra för innehållet i läst text.
 • kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Hur

Du kommer att få läsa i boken Svart bälte varje vecka hemma. Därefter får du svara skriftligt på några frågor som rör innehållet och hur du kan koppla det till dina erfarenheter. I skolan jämför vi svar och diskuterar fler frågor muntligt. Du kommer också att få läsa högt för en kompis varje vecka.

När boken är färdigläst kommer du få skriva en bokrecension.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå det du läser genom att du muntligt/skriftligt redogör för innehållet i texten och drar slutsatser av det.
 • kunna koppla innehållet i texter till egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6