👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2022-02-17 19:00 i Trönningeskolan Halmstad
Vi kommer att jobba med att skriva olika sorters berättelser för hand och på lärplatta.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer att jobba med: att skriva berättelser med hjälp av olika bilder. Du ska träna på att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Du ska kunna stava vanligt förekommande ord. Din berättelse ska ha en inledning, handling och avslutning. Du använder dator/ lärplatta, penna och papper.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att;

 • ha gemensam läsning samt lyssna på sagor med samtal om innehållet
 • samtala om rubrik och bilder
 • hitta på alternativa slut till berättelser
 • samtala om att läsa på raderna och mellan
 • skriva egna berättelser med hjälp av olika bilder
 • läsa upp våra berättelser för klassen, ge/ få respons

 

 

Bedömning

Genom att du har skrivit en berättelse visar du att du kan;

skriva en berättelser som har en början, handling och avslut.

stava till vanligt förekommande ord.

använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

skriva en berättelse som stämmer med en bildserie.

ge och ta respons efter en angiven mall som vi tillsammans kommer fram till.

                  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1